راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به بغداد
پنجشنبه 23 آبان 795,000
شنبه 25 آبان 795,000
دوشنبه 27 آبان 795,000
پنجشنبه 30 آبان 1,904,000
شنبه 2 آذر 1,027,000
دوشنبه 4 آذر 1,027,000
پنجشنبه 7 آذر 1,027,000
شنبه 9 آذر 1,027,000
دوشنبه 11 آذر 1,027,000
پنجشنبه 14 آذر 1,027,000